DAFTAR NAMA PEJABAT DAN HAKIM

DAFTAR NAMA PEJABAT DAN HAKIM

NO NAMA NIP PANGKAT GOLONGAN JABATAN
1 Dra. Hj. SARTINI, SH.,MH.  196212311994032013 Pembina TK.I  IV/b Ketua 
2 ASKONSRI,S.Ag.,MHI.  196611101996031001  Pembina TK.I  IV/b Wakil Ketua
3 Ahmad Kholil .S.Ag., MH.  197402172005021001 Penata  III/c Hakim
4 Khairunnisa S.H.I.,M,A  198305062007042001 Penata III/c Hakim
5 H.Dede Andi SHI,MH  198107022007041001 Penata III/c Hakim
6 Hj.Lia Auliyah SHI, MH   198402172005021001 Penata III/c Hakim
7 Ahmad Hidayat SHI., MH 1198006262007041001 Penata III/c Hakim
8 H.Abdul Halim Muhamad Sholeh Lc, M. Ec 197609152008051001 Penata III/c Hakim
9 Nur Hidayat S.Ag.,M.A 197706302009041004 Penata III/c Hakim
10 H.Sarman SH 196408211994031004 Penata Tk. I III/d Panitera
11 Gunawan S.H.I. 196501021987031004 Penata Tk. I III/d Sekretaris